PARYŻ 2004

Tak świętowaliśmy nasze srebrne wesele!