Moje wiersze.. Wiersze nie biorą się znikąd
Moje rodzą się
Ze smutku
I cierpienia
Z ogromnej tęsknoty
Z bolesnego wspomnienia ..”